Forretningsbetingelser for AIK 65 STRØBY’s website www.aik65gymnastik.dk


GENERELLE OPLYSNINGER

Foreningens juridiske navn: AIK 65 STRØBY
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 32 18 79 00

Adresse:

AIK65 STRØBY
Formand

Henrik Brehm Pedersen
Skovvangsvej 67 Str.Egede
4600 Køge
Tlf. 40865577

Officiel e-mail-adresse: aik65@live.dk

Officiel web-adresse: http://www.aik65gymnastik.dk/


PRISER

Priserne på www.aik65gymnastik.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening.

Når du via dit dankort køber et af følgende produkter:

- Tilmelding til hold (eller flere hold)
- Venteliste
- Passivt medlem

Sker det som en forudbetaling for den periode, der er angivet ved købet.


AIK 65 STRØBY kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100,- og 0,70 kr. pr. transaktion for 50,- og under.

Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.

 

BETALING

På www.aik65gymnastik.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:

- Dankort

- Visa/Dankort

- eDankort


Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

 

Betaling sker forud. Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort. Læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.

 

Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt et hold, når AIK 65 STRØBY har modtaget din betaling. Du vil modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Godkendelse af tilmeldingen forudsætter, at der stadig er plads på holdet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du få pengene tilbage eller skrive dig på vores venteliste. Kontakt evt. kassereren for nærmere aftale.

Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside. Der betales fuldt kontingent ved tilmelding. Der gives en prøveundervisningsgang, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 2. undervisningsgang, tilbagebetales kontingent, fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger.

Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Al udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Hvis et medlem ikke udnytter sin plads, kan bestyrelsen anvise pladsen til et medlem på ventelisten. Kontingent tilbagebetales ikke i sådanne tilfælde.

 

Enkelte aflysninger af træninger kan forekomme, hvis der er arrangementer i hallen, som ligger på samme tidspunkt som et holds træning. Der ydes ikke refusion i dette tilfælde.

 

FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste. Se afsnittet ovenfor om betaling.

 

PERSONOPLYSNINGER

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selvom denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("SecureSocket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos AIK 65 STRØBY samt udsendelse af information herfra via mail eller sms.

 

Som registreret bruger hos AIK 65 STRØBY har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

 

Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos AIK 65 STRØBY, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens eget ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

 

NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve sendes via e-mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil.

 

COOKIES

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer, kunden benytter.
 

I Internet Explorer kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

 

FORBEHOLD

AIK 65 STRØBY tager forbehold for tryk- og prisfejl.

 

AIK 65 STRØBY er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysningereller andre forhold og omstændigheder, som er uden for AIK 65 STRØBYs kontrol.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

AIK 65 STRØBY og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http://www.aik65gymnastik.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for:

- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

- at http://www.aik65gymnastik.dk/ og de herpå tilgængeliggjorte annoncera f enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

AIK 65 STRØBY og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunderdriftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af AIK65 STRØBYs ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemandshjemmeside er uden ansvar for AIK 65 STRØBY. AIK 65 STRØBY påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af AIK 65 STRØBYs ydelser på www.aik65gymnastik.dk.

 

KLAGER OG REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

 

AIK 65 STRØBY

Formand

Henrik Brehm Pedersen
Skovvangsvej 67, Str.Egede

4600 Køge

Tlf. 40865577
 
 
Hold i dag

Instagram