Log ind    |    Opret profil
 
Velkommen til AIK 65 Strøby Gymnastik
 
 
Generalforsamling afholdes onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.30 i Strøbyhallen
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering
 
5. Behandling af indkomne forslag
 
6. Valg af formand, kasserer, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter iflg. § 11
På valg er kasserer Susanne Strange Jensen og bestyrelsesmedlem Henrik Brehm Pedersen.
De modtager begge genvalg.
 
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
 
8. Eventuelt
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest to uger før. 
 
 
 
Kort om AIK 65 Strøby Gymnastik
Vi er en forening med cirka 450 aktive medlemmer, der tilbyder gymnastik på alle niveauer til børn og voksne i alle aldre.

Både foreningens bestyrelse og instruktører arbejder målrettet for at skabe de allerbedste rammer for alle vores medlemmer.

På siden her finder du holdtilmelding, info om alle vores instruktører og bestyrelsesmedlemmer, kontaktinfo og meget mere. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
 
 
Info om anvendelse af billeder
Vær opmærksom på, at AIK 65 Strøby Gymnastik forbeholder sig ret til at anvende situationsbilleder fra foreningens hjemmeopvisning på hjemmesiden. Ved henvendelse til foreningens bestyrelse imødekommes en persons ønske om at fjerne et givent billede fra hjemmesiden igen.