Velkommen til AIK 65 Strøby Gymnastik


Kære gymnaster

Grundet den fortsatte nedlukning starter vi ikke op igen efter nytår. Der er således ikke nogen gymnastikhold der træner før tidligst den 17. januar. Vi håber i holder humøret højt og ønsker jer alle et godt nytår.

Hilsen Bestyrelsen  

 

Generalforsamling i AIK 65 Strøby Gymnastik

Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.30 i Strøbyhallen


Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand, kasserer, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter iflg. § 11

På valg er næstformand Henrik Brehm Pedersen, der modtager genvalg, og kasserer Susanne Strange Jensen, der modtager genvalg.

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest to uger før.

 

 

Kort om AIK 65 Strøby Gymnastik

Vi er en forening med cirka 450 aktive medlemmer, der tilbyder gymnastik på alle niveauer til børn og voksne i alle aldre.

Både foreningens bestyrelse og instruktører arbejder målrettet for at skabe de allerbedste rammer for alle vores medlemmer.

På siden her finder du holdtilmelding, info om alle vores instruktører og bestyrelsesmedlemmer, kontaktinfo og meget mere. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
 
 
Info om anvendelse af billeder
Vær opmærksom på, at AIK 65 Strøby Gymnastik forbeholder sig ret til at anvende situationsbilleder fra foreningens hjemmeopvisning på hjemmesiden. Ved henvendelse til foreningens bestyrelse imødekommes en persons ønske om at fjerne et givent billede fra hjemmesiden igen.